// Vásárlási feltételek_

Vásárlási feltételek

A kézbesítés időtartama Cégünk a termékek nagy részét külföldi raktárakból szerzi be, ezen esetben a kézbesítés kb. 5-10 munkanap. Amennyiben ez az idő több, e-mailen keresztül tájékoztatjuk a megrendelőt. Rendelkezünk azonban raktárkészlettel is, amely termékeket azonnal meg tud vásárolni, kérjük ezekről érdeklődjön elérhetőségeinken. Megrendelés előtt lehetőség van a termékek személyes megtekintésére, felpróbálására. A forgalmazó fent tartja a jogot, hogy meghatározott vagy határozatlan időre korlátozza vagy teljesen megszüntesse az egyes termékek vagy az összes termékek eladását, vagy teljesen megszüntesse az online bolt honlapjának elérhetőségét, vagy másképp korlátozza vagy megszüntesse az online bolt üzemeltetését.

Üzletszabályzat

A www.katonaishop.hu online bolt feltételei azokra a termékekre vonatkoznak, melyeket a Lumus Swat Kft forgalmaz (a folytatásban forgalmazó). Az online bolt és az üzletelés alap feltételei a Fogyasztó védelem és a e-üzletelés kódexje alapján van összeállítva. Az online bolt információs rendszer, mely a termékek bemutatására és eladására szolgál. A megrendelés leadásával a megrendelő beleegyezik a Lumus Swat Kft üzletszabályzat feltételeivel.

Az árak az online boltban

Minden ár HUF-ban van. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Az ár változtatási jogát fent tarjuk, kivéve, ha nincs másképp feltüntetve. Az az ár érvényes, melyet a vásárló a rendeléskor megerősít. A honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák a postaköltséget.

Fizetés és az áru átvétele

A megrendelt árut GLS futárszolgálattal küldjük, vagy lehetőség van személyes átvételre a 1158 Budapest Késmárk u. 9. szám alatt 9-15 óra között. A honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben az áru sérült, vagy hiányos, azt 8 napon belül jelezniük kell a shop@katonaishop.hu címünkre.

Postaköltség

A honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amely előre utalás esetén 1.000 Ft, utánvét esetében 1.500 Ft. 40.000 Ft felett ingyenes a szállítás.

Termékeink, és a hozzá tartozó információk

Áruházunk hatalmas és szerteágazó termékpalettát kínál vásárlói számára, egyre több területet lefedő, folyamatosan bővülő termékkínálattal. A honlapon szereplő termékek frissítését kollégáink nap mint nap folyamatosan végzik, párhuzamosan az új termékek / termékcsoportok feltöltésével. Azonban a rendkívül időigényes feladat végrehajtása közben sajnos gyakorta szerepelnek az oldalon készlethiány vagy kifutott termék nélküli jelzéssel valójában már nem elérhető termékek is. Az oldalon szereplő képek és szöveges információk tartalmazhatnak elírásokat, pontatlan vagy hibás adatokat, melyekért sajnos felelősséget vállalni nem áll módunkban. A képek nem minden esetben azonosak teljes mértékben a termékkel. Ha az ár olyan gyorsan változik, hogy az eladó nem tudja időben megváltoztatni, akkor értesíti az eladót és biztosítja a visszamondást vagy más termék rendelését. Esetleges konfliktusokat az eladó és a vásárló egymás közt próbálja megoldani. Ha az ügy bíróság elé kerül, a kirendelt bíróság a a cég székhelyé.

Szavatosság

(a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi törvény (Ptk.) 30-311 §-ai alapján)

A megrendelés hibás teljesítése esetén (nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, nem megfelelő használati útmutató miatt) a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. A teljesítés időpontjától számított kétéves, rejtett hiba esetén hároméves elévülési határidő alatt érvényesíthetőek a szavatossági igények.

Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, hat hónap után a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés bizonyításának terhe.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni.

Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Házhoz szállítással történő rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát orvosolni tudjuk A termékeket kizárólag magyarországi címre kézbesítjük. Postafiók címre szállítást nem vállalunk.

Amennyiben a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a következő módon teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre.

A Lumus Swat Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Lumus Swat Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.